Tranh Tứ Quý Bốn Mùa Xuân Hạ Thu Đông gỗ gõ 37x107x3

4.000.000 

Kích thước : 37x107x3

Chất liệu : gỗ gõ

Ý nghĩa : Tranh tứ quý bốn mua từ lâu đã được lưu truyền trong dân gian Việt Nam